[1]
C. Garcia, “Brain aging and dementia”., Acta Med Port, vol. 5, no. 2, pp. 91–4, Feb. 1992.