[1]
J. Queiroz e Melo, “ Recent progress”., Acta Med Port, vol. 10, no. 4, pp. 299–302, Apr. 1997.