Peixoto, S., Ferreira, J., Carvalho, J., & Martins, V. (2018). Mediterranean Spotted Fever in Children: Study of a Portuguese Endemic Region. Acta Médica Portuguesa, 31(4), 196–200. https://doi.org/10.20344/amp.9713