Gomes, J., Vendeira, P., & Reis, M. (2003). Priapism. Acta Médica Portuguesa, 16(6), 421–8. https://doi.org/10.20344/amp.1217