(1)
Manso, C. F. Stress. Acta Med Port 1997, 10, 307-10.